Nova sorta salate namijenjena za zimsku proizvodnju u zaštićenom prostoru. Formira veće i teže glavice od Filomene, otvorenog je rasta (gentile tip), lišće je uspravno i svijetlo zelene boje. Pokusirana u našim uvjetima, ove sezone dala je odlične rezultate i potvrdila svoju poziciju u zimskoj proizvodnji, odnosno u uvjetima slabijeg osvjetljenja i nižih temperatura. Osim što je atraktivnog izgleda, visoko je otporna i na sve rase Bremie (HR: Bl: 16-37EU).

Način uzgoja
zatvoreni prostor
Težina (gr)
250-400
HR
Bl:16-37EU

Usage