Malis

Salata

Puterica

Standardna sorta puterice za proljetni i jesenski uzgoj. Izuzetno brza i otporna na niske temperature. Formira kompaktne, zatvorene glavice, čvrstih tamnozelenih listova. Atraktivnog izgleda.

Period uzgoja: 
proljeće,
jesen
Način uzgoja: 
otvoreni prostor
Težina (gr): 
500-700
HR: 
Bl:16-37EU /
Nr:0
IR: 
LMV:1

Plan sjetve/sadnje

Ostalo

Vanjska