Lectrice (AS26-124)

Salata

Iceberg

Iceberg salata okruglih, kompaktnih glavica koje se brzo pune. Idealna za proljetni i jesenski uzgoj. Tolerantna na procvjetavanje i rubnu palež. Lako se bere, glavice se mogu pakirati u foliju.

Period uzgoja: 
proljeće,
jesen
Način uzgoja: 
otvoreni prostor
Težina (gr): 
500-700
HR: 
Bl:16-37EU /
Nr:0

Plan sjetve/sadnje

Ostalo

Vanjska