Iceberg salata okruglih, kompaktnih glavica koje se brzo pune. Idealna za proljetni i jesenski uzgoj. Tolerantna na procvjetavanje i rubnu palež. Lako se bere, glavice se mogu pakirati u foliju.

Način uzgoja
otvoreni prostor
Težina (gr)
500-700
Period uzgoja
proljeće; jesen
HR
Bl:16-37EU / Nr:0
IR
Fol4

Usage

Vanjska

    Vanjska