Filomena (Bejo 14-151)

Salata

Batavia

Nova sorta batavije namijenjena za ranu plasteničku proizvodnju u proljeće i jesen. Filomena je vigorozna, rana salata koja formira srednje velike glavice svijetlo-zelenih listova. Odličnog je porasta u uvjetima slabijeg svjetla i nižih temperatura. Izvrsnog je zdravstvenog stanja i tolerantna na rubnu palež.

Način uzgoja: 
zatvoreni prostor
Težina (gr): 
250-400
HR: 
Bl:16-37EU