Claribel

Salata

Batavia

Vrlo vigorozna, rana i kompaktna batavija. Formira krupne, okrugle i otvorene glavice svijetlo zelenih hrskavih listova čiju kvalitetu zadržava od berbe do konzumacije. Ova sorta ima izuzetno brz porast pri niskim i visokim temperaturama. Najbolje rezultate daje u proljetnim i jesenskim rokovima proizvodnje. Claribel je iznimno zdrava salata, tolerantna na rubnu palež. Jedna od najprodavanijih Bejo batavija u zemljama zapadne Europe.

Način uzgoja: 
otvoreni prostor
Težina (gr): 
200-1000
HR: 
Bl:16-37EU /
Nr:0 /
TBSV
IR: 
LMV:1

Plan sjetve/sadnje

Ostalo

Vanjska