Agribel

Salata

Batavia

Batavia namijenjena za ljetni uzgoj. Brzo dostiže prodajnu težinu, namijenjena za ljetni uzgoj. Tolerantna na procvjetavanje i rubnu palež. Formira kompaktnu rozetu, tamno zelenih sjajnih listova. Atraktivnog izgleda.

Period uzgoja: 
proljeće,
ljeto
Način uzgoja: 
otvoreni prostor
Težina (gr): 
500-600
HR: 
Bl:16-37EU /
Nr:0 /
TBSV
IR: 
LMV:1

Plan sjetve/sadnje

Ostalo

Vanjska