Vrlo rani hibrid rotkvice, snažnog i uspravnog lišća. Idealan za uzgoj u zaštićenom prostoru, ali se može uzgajati i na otvorenom. Korijeni su izrazito okrugli, sočni, sjajno crvene boje, zdravi i ne pucaju. Srednje otporna na fuzarijsko venuće.

IR
For