Turlock F1

Rajčica

Indeterminantni

Novi hibrid indeterminantne beef rajčice s visokim potencijalom prinosa. Snažna kompaktna biljka, srednje dugih internodija i dobre bujnosti. Ujednačenog zametanja na svim etažama. Plodovi su 250-300 g odlične kvalitete i okusa, izrazito crvene boje.

HR: 
Fol:0 /
Fol:1 /
Mi /
ToMV /
Va:0