Organic

Ova vrsta naziva se i Pan di Zucchero. Glavice su cilindrične i debelih listova. Tolerantan je na rubnu palež, dobro podnosi visoke temperature, a u polju može podnijeti i slabiji mraz. Odlične kvalitete i visokog prinosa.

Broj dana vegetacije
85
Preporučeni razmak sadnje (cm)
40 x 40