Hibridni poriluk vrlo visokog prinosa i tamnog, uspravnog lišća koje se ne lomi. Dobro podnosi napad tripsa. Srednje otporan na koncentričnu pjegavost, plamenjaču i hrđu.

Period uzgoja kontinent
ljeto
Period uzgoja kontinent
jesen
Duljina stabiljike
25-30
Broj dana vegetacije
85
IR
Ap / Pa / Php