Kasni hibrid poriluka, dugog bijelog dijela, tamno zelene boje i snažnog lišća, izuzetno uspravnog rasta. Visoko je prinosan i lako se čisti. Namijenjen za jesensku proizvodnju kao i za prezimljavanje u priobalju, ali i na kontinentu. Tolerantan je na procvjetavanje. Srednje otporan na koncentričnu pjegavost, plamenjaču i hrđu.

Period uzgoja kontinent
jesen
Period uzgoja kontinent
zima
Duljina stabiljike
25-30
Broj dana vegetacije
150
IR
Ap / Pa / Php