Bulgaarse Reuzen - Lincoln

Poriluk

Sorta

Bugarski tip poriluka za ranu, ljetnu proizvodnju.

Broj dana vegetacije: 
75
Duljina stabiljike: 
35-40
IR: 
Ap /
Pp
Period uzgoja kontinent: 
ljeto
Period uzgoja Dalmacija: 
ljeto