U ponedjeljak 1. svibnja, Međunarodni odbor za evaluaciju Bremie za EU (IBEB-EU) službeno je imenovao novu rasu uzročnika bolesti salate, Bremia 33, poznatiju kao plamenjača salate. Ponosni smo što Vas možemo obavijestiti da je Bejo Zaden prva sjemenska tvrtka koja posjeduje veliki broj sorata otpornih na rasu Bremia 33. Većina naših sorata salata koje imaju otpornost na BL16-32, također je otporna i na ovu rasu Bremia BL:33EU..

 

IBEB-EU (Međunarodni odbor za evaluaciju Bremie za EU) evaluirao je sve rase Bremie pronađene u 2016. godini i ranije. Mnoge epidemije izazvane pojavom novih rasa Bremie imale su samo lokalnu važnost. Ali ipak jedna rasa se proširila na većinu zemalja u Europi te je IBEB-EU odlučio ovu rasu Bremie odrediti kao novu rasu BL:33EU.

Naš asortiman iceberg salata, batavia, puterica i 'babyleaf' salata uglavnom pokazuje visoku otpornost. Otpornost na rasu Bremia BL:33EU unutar ovog asortimana povrđuje mi činjenicu da radimo dobar posao u oplemenjivanju.

Gerhard Voelkel, voditelj programa salate

Gerhard Voelkel, voditelj programa salate kaže: 'Naš asortiman iceberg salata, batavia, puterica i 'babyleaf' salata uglavnom pokazuje visoku otpornost. Otpornost na rasu Bremia BL:33EU unutar ovog asortimana povrđuje mi činjenicu da radimo dobar posao u oplemenjivanju'.