U ponedjeljak, 1. srpnja, Međunarodni odbor za evaluaciju Bremia za EU (IBEB-EU) službeno je identificirao novu rasu Bremia u salati, BI: 41EU. Tijekom 2023. godine objavljene su tri nove rase. Bejo sorte salate s visokom otpornošću na BI:29-40EU također su visoko otporne na BI:29-41EU. Za više informacija o našim sortama i njihovim otpornostima, kontaktirajte svojeg prodajnog predstavnika.

Bremia, također poznata kao plamenjača (Bremia lactucae), jedna je od najdestruktivnijih bolesti u salati. Gljiva je genetski vrlo promjenjiva i često mutira, što objašnjava zašto su u dvije godine najavljene četiri nove rase.

UNATOČ IDENTIFIKACIJI ČETIRI NOVE RASE BREMIA U DVIJE GODINE, GOTOVO SVE NAŠE SORTE I DALJE SU VISOKO OTPORNE.

 

Unatoč identifikaciji četiri nove rase Bremia u dvije godine, gotovo sve naše sorte i dalje su visoko otporne. Nudimo visoko otporan asortiman (Bl: 29-41EU) iceberg, batavia i puterica salata. Ovo proljeće bilo je obilježeno visokim pritiskom plamenjače zbog vlažnih i relativno toplih uvjeta. Kombinirano s uobičajenim preventivnim mjerama, sorte s visokom otpornošću pružaju visoku razinu zaštite i veću mogućnost za uspješnu berbu.

Naši stručnjaci će vam rado objasniti više o našim sortama i njihovoj otpornosti. Za svaku sortu, novi paket otpornosti prikazan je na našim lokalnim web stranicama.

Asortiman salata 2023-24

pdf - 20.02 MB Download
Bremia Lechuga1