Crna trulež provodnih snopova (Xanthomonas campestris p.v. campestris) najopasnija je bolest kupusnjača, među kojima posebno značajne štete trpi glavati kupus. Kako je riječ o bakterijskoj bolesti, zaraza se ne može liječiti. Jedini izbor je provođenje preventivnih mjera i/ili upotreba hibrida otpornih na Xanthomonas

Xanthomonas - globalni problem

Plodored (vremenski i prostorni), uklanjanje biljnih ostataka, prozračnost i ocjeditost tla, zaštita od štetnika, izbjegavanje mehaničkih ozljeda na biljkama, tretiranja sredstvima na osnovi bakra, tretiranja raznim bio-stimulatorima.  Sve navedeno pomaže i ima smisla u borbi s ovom pošasti. Sve navedeno dobro je poznato i mnogima od vas. Pa ipak, bolest često pobijedi. 
Često i iznenadi - ne pojavi se kad je očekujete, ili se pojavi kad i gdje je ne očekujete. Ni struka nema odgovore na sva pitanja i situacije, ali jedna je činjenica neosporna: jednom kad ova bakterija uđe u vaše njive, iz njih  ne izlazi više godina. 
Xanthomonas je odavno globalni problem, pa ne čudi da sve sjemenske kuće ulažu ogromna sredstva u stvaranje otpornih hibrida. U područjima intenzivne proizvodnje kupusnjača gdje se bolest udomaćila, izbor hibrida s određenom razinom otpornosti postaje praktički neophodan uvjet za profitabilnu  proizvodnju.

Polje kupusa otpornog na Xanthomonas

Bejo hibridi otporni na Xanthomonas

Bejo je doista otišao najdalje u tom smislu. Capture, Excalibur, Bruno, od prošle godine i Botran brzo su zaživjeli na svim zaraženim područjima od Slovenije do Grčke, upravo zbog njihove genetski uvjetovane razine otpornosti na ovu bolest. I kod njih se sporadično mogu pojaviti simptomi, ali bolest ne može prouzročiti gotovo nikakvu, a svakako ne ekonomski značajnu štetu. 

Svi navedeni hibridi su u segmentu 80-90 dana vegetacije. 

Axel F1

Bejo godinama radi na „ugrađivanju“ gena otpornosti i u segmentu kupusa duge vegetacije, dakle onih 120-140 dana. Prije nekoliko godina imali smo jedan takav hibrid – Estrella F1. U pokusima je doista jedini bio bez ikakve štete, čak ni zaraze.  Ali, ostalim svojstvima nije zadovoljio (sklonost napadu tripsa, male glave, lagan). Jasno da je uskoro izbačen iz sortimenta.

Konačno, u prilici smo predstaviti hibrid Axel F1. Osnovom rezultata iz pokusnih i komercijalnih polja, navodimo i karakteristike:

-    Snažnog porasta
-    Okrugle, zbijene glave
-    Svježe zelene boje (poput nekadašnje Saratoge)
-    Dugo stoji u polju
-    Odlično podnosi stresne uvjete
-    Nema štete od Xanthomonasa

Axelu predviđamo svijetlu budućnost.