Organic

Korabice idealnog plosnato okruglog oblika, ne pucaju ni nakon duljeg stajanja u polju. Lišće izrazito uspravno i zdravo. Vrlo ujednačeni hibrid odličnog okusa namijenjen za svježu potrošnju. Visoko otporan na Fusarium.

Broj dana vegetacije
66
Preporučeni razmak sadnje (cm)
40 × 20
HR
Foc