Melissa F1

Kelj

Standard u jesenskoj proizvodnji kelja. Blago mjehurastih listova, snažnog ovojnog lišće, dugo stoji u polju.

Broj dana vegetacije: 
80
Težina (kg): 
1,5-2
Preporučeni razmak sadnje (cm): 
50 × 40
HR: 
Foc
IR: 
Ac

Plan sjetve/sadnje

Ostalo

Vanjska