Firensa F1

Kelj

Najstabilniji rano zimski hibrid u priobalju. Visokog prinosa, dugo stoji u polju, pouzdan.

Broj dana vegetacije: 
120
Težina (kg): 
1,5-3
Preporučeni razmak sadnje (cm): 
50-60 × 50
IR: 
Ac

Plan sjetve/sadnje

Ostalo

Vanjska