Divino F1

Kelj pupčar

Rani hibrid, izrazito dobrog zdravstvenog stanja. Formira ujednačene pupove sjajno zelene boje. Moguća i mehanizirana berba.

Broj dana vegetacije: 
136