Kovrčavi tip endivije lijepih, zbijenih glavica žutog do bijelog srca i izrazito nazubljenih listova. Odlično podnosi visoke temperature i visoko je tolerantna na procvjetavanje. Također ima dobru otpornost na rubnu palež lista. Preporuča se za ljetnu, kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju.

Broj dana vegetacije
55