Covina F1

Brokula

Izuzetno rodna, simetričnog cvata velikih pupova. Pogodna za jesenski uzgoj na kontinentu i za prezimljenje u Dalmaciji i Istri.

Broj dana vegetacije: 
80
HR: 
Foc
IR: 
Ac
Razvoj zaperaka: 
Da/Ne