Izuzetno rodna, simetričnog cvata velikih pupova. Pogodna za jesenski uzgoj na kontinentu i za prezimljenje u Dalmaciji i Istri.

Broj dana vegetacije
80
Razvoj zaperaka
Da/Ne
HR
Foc
IR
Ac