Idealno okrugle, vrlo zbijene glave. Manje izražene nervature. Dugo stoji u polju te je idealan za dugo skladištenje. Standard za prezimljavanje u priobalju.

Broj dana vegetacije
141
Težina (kg)
2-3,5
Preporučeni razmak sadnje (cm)
60 × 50
HR
Foc