Hibrid čvrstih, okruglih glava i kratkog kocena. Idealan za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. Može dugo stajati u polju. Pogodan i za preradu.

Broj dana vegetacije
82
Težina (kg)
2-3,5
Preporučeni razmak sadnje (cm)
50-60 × 40-50
HR
Foc

Usage

Vanjska

    Vanjska