Kasnije....

Bejo program organskog sjemena

•Selekcija, proizvodnja, dorada, oblaganje i prodaja organskog sjemena
•Ista vrhunska kvaliteta kao kod konvencionalnog sjemena

Postignuća

•Dostupnost organskog sjemena za više od 140 varijeteta u 40 biljnih vrsta
•Tržišni lideri u organskom sjemenu dvogodišnjih povrtnih varijeteta

Uzgajanje jedinstvenih varijeteta...

•Koristimo inkompatibilne karakteristike biljaka Brassica oleracea kako bi izbjegli križanje u bliskom srodstvu u rezultantnim hibridima, umjesto koristeći CMS (citoplazmatska muška sterilnost) spajanjem protoplasta

•Procjenjujemo prikladnost novih križanja na pokusnim poljima na organskim farmama u mnogim zemljama

Dorada sjemena vrhunske kvalitete...

•Eliminacija bolesti koje se prenose sjemenom korištenjem vodene pare i tretmana vrućom vodom

•Istraživanje u pravcu razvoja novih tretmana u cilju suzbijanja bolesti koje se prenose sjemenom

Proizvodnja organskog sjemena...

•U najprikladnijim klimatskim uvjetima

•Na proizvodnim poljima poput onih u Francuskoj, Italiji, SAD-u i Novom Zelandu

•Sa vještim ljudima koji postižu visoku kvalitetu žetve sjemena

 

Selekcija, proizvodnja, dorada i prodaja

Prodaja sa cjelovitim pristupom...

•Pružanje tehničkog znanja i profesionalne usluge uzgajivačima

•Blizak kontakt sa prehrambenom industrijom i trgovcima

•Blisko konzultiranje o utjecaju problema sa sjemenom na kretanje organskog tržišta

Bejo Organic

Bejo je važan opskrbljivač za organske uzgajivače. Sjeme za potrošače organskih proizvoda je podvrgnuto samo organski certificiranim fizikalnim tretmanima. Aktivnosti vezane uz organsko sjeme koordinirane su od strane poslovne jedinice „Bejo Organic“. Kontaktirajte svog lokalnog Bejo predstavnika ili trgovca za informacije o varijetetima i dostupnost organskog sjemena u Vašoj zemlji.