Olmos

Endivija

Glatki list

Endivija glatkih listova, žutog srca, te zdravog i sjajno zelenog ovojnog lišća. Snažnog rasta, formira kompaktne glavice težine do 900 g i jednostavna je za berbu zbog visoke fleksibilnosti lišća. Otporna je na visoke i niske temperature te se preporuča za ljetnu i jesensku berbu. Pogodna je za svježu upotrebu ali i industriju. Preporučeni razmak sadnje je 40 x 35 cm.

Broj dana vegetacije: 
60