Géante maraîchère - Bossa

Endivija

Glatki list

Sorta za uzgoj u širokom vremenskom razdoblju. Moguć je rani proljetni uzgoj za berbu tijekom ljeta. Za jesensku berbu sadi se na otvorenom u srpnju i kolovozu. Daje odlične prinose. Uniformna je i lijepog izgleda, a pri berbi vanjsko lišće ostaje kompaktno uz glavicu.

Broj dana vegetacije: 
66