Campillos

Endivija

Kovrcavi list

Sorta endivije kovrčavog lišća, snažnoga rasta i visokog prinosa. Formira kompaktne, zbijene glavice sa gusto raspoređenim i fino nazubljenim listovima. Najprikladnija je za rano zimsku proizvodnju u područjima blagih zima, a može podnijeti i kraći period mraza. Zbog visoke otpornosti na procvjetavanje pogodna je i za prezimljavanje u Mediteranskom području.

Broj dana vegetacije: 
80